13 noviembre 2013

Tomar las medidas // Prendre les mesures

Hola majos,

Es evidente que para ser una buena costurera i modista es necesario saber coser bien, pero igual de importante es saber tomar las medidas correctamente. Ya que de nada te sirve realizar una prenda perfecta si después no te va bien.

Por esta razón hace días que os quería enseñar como tomar las medidas. Hoy concretamente os mostraré como hacerlo en el tronco de la persona para realizar una blusa, camisa, etc.


 • Contorno del Cuello (A-B): Rodea con la cinta métrica el nacimiento del cuello por encima de la clavícula. A partir de esta medida puedes crear el cuello que más te guste.
 • Contorno del Busto (C-D): Rodea con la cinta métrica el cuerpo pasando por encima de la parte más saliente del busto y por debajo de los brazos.
 • Contorno de la Cintura (E-F): Rodea la cintura pasando por el ombligo. 
 • Contorno de la Cadera (G-H): Debes medir tus caderas a la altura de las nalgas donde es mas ancho.
 • Altura del Busto (I-J):  Inicia a mesurar en la base del cuello hasta el punto más prominente del pecho.
 • Talle Delantero (K-L): Como el anterior pero llegando a la cintura. 
 • Altura de la Axila (M-N): Debes medir desde 2-4 centímetros por debajo de la axila hasta la cintura. Esta medida sirve también para saber el ángulo que forma el brazo con el cuerpo. 
 • Talle de la Espalda (O-P): Se toma la medida desde la cintura hasta la primera vértebra de la cervical (si bajas la cabeza es el hueso más sobresaliente). La espalda debe estar recta con posición natural.
 • Ancho de la Espalda (Q-R): Mide del comienzo del brazo hasta el nacimiento del otro. La espalda también recta con posición natural.

Estas son las medidas básicas, dependiendo del diseño de la prenda se necesitará más o menos medidas, como por ejemplo la longitud brazo o el contorno de la muñeca.

¡Consejos! Es importante que al momento de tomar las medidas la persona esté lo más ligera de ropa posible y en el caso de las mujeres con el sostén más adecuado.
Y para ayudarte un poco y ser más preciso, puedes atar un cordel como guía en la cintura de la persona a quien tomas las medidas. Así todas las medidas que parten de la cintura las tomarás desde la misma altura.

Las que son unas expertas en tomar medidas son las modistas de las tiendas de La yaya costurera lo hacen perfectamente para que la prenda que te arreglen o diseñen te quede perfecta.

Que acabéis de disfrutar de la semana.

La Yaya

--------------

Hola reis,

És evident que per ser una bona cosidora i modista cal saber cosir bé, però igual d'important és saber prendre les mesures correctament. Ja que de res et serveix fer una peça perfecta si després no et va bé.

Per aquesta raó fa dies que us volia ensenyar com prendre les mesures. Avui concretament us mostraré com fer-ho al tronc de la persona per fer una brusa, camisa, etc.

[vegeu imatge]
 • Contorn del Coll ( A-B ): Envolta amb la cinta mètrica el naixement del coll per sobre de la clavícula. A partir d'aquesta mesura pots crear el coll que més t'agradi. 
 • Contorn del Bust ( C-D ): Envolta amb la cinta mètrica el cos passant per sobre de la part més sortint del bust i per sota dels braços .
 • Contorn de la Cintura ( E-F ): Envolta la cintura passant pel melic.
 • Contorn del Maluc ( G-H ): Has de mesurar els teus malucs a l'altura de les natges on es més ample.
 • Alçada del Bust ( I-J ): Inicia a mesurar a la base del coll fins al punt més prominent del pit .
 • Cossatge Davanter ( K-L ): Com l'anterior però arribant a la cintura.
 • Alçada de l’Aixella ( M-N ): Has de mesurar des de 2-4 centímetres per sota de l'aixella fins a la cintura . Aquesta mesura també serveix per saber l'angle que forma el braç amb el cos.
 • Cossatge de l'Esquena ( O-P ): Es pren la mesura des de la cintura fins a la primera vèrtebra de la cervical ( si baixes el cap és l'os que surt una mica ). L'esquena ha d'estar recta en posició natural.
 • Ample de l'Esquena ( Q-R ): Mesura des del començament del braç fins al naixement de l'altre. L'esquena també ha d’estar recta amb posició natural.

Aquestes són les mesures bàsiques. Depenent del disseny de la peça es necessitarà més o menys mesures, com per exemple la longitud braç o el contorn del canell.

Consells! És important que al moment de prendre les mesures la persona estigui el més lleugera de roba possible i en el cas de les dones amb el sostenidor més adequat.
I per ajudar-te una mica i ser més precís, pots lligar un cordill com a guia a la cintura de la persona a qui li prens les mesures. Així totes les mesures que parteixen de la cintura les prendràs des de la mateixa altura.

Les que són unes expertes en prendre mesures són les modistes de les botigues de La yaya costurera ho fan perfectament perquè la peça que t’arrangen o dissenyen et quedi perfecte.

Que acabeu de gaudir de la setmana.

La Yaya

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Blogging tips