22 octubre 2017

La yaya costurera a “ELS DINERS” del Telenotícies de TV3.

La secció DINERS del Telenotícies de TV3 ha dedicat tres programes per apropar-nos al mercat de les botigues que arreglen roba. La yaya costurera hi ha participat com a una de les botigues referent del sector.


L’artesania de gran consum

 

La yaya costurera es va iniciar el 1995 com a botiga de costura ràpida, com a sortida a la empresa familiar de pelleteria que estava en crisis. Segons ens explica David Martínez, responsable de Recursos Humans de La yaya costurera: “Vam observar que hi havia un increment de la demanda en arranjaments tant de pell com de roba, aleshores vam decidir  arriscar-nos y obrir el que avui en dia es La yaya costurera”. 

A diferencia d’altres empreses d’arranjament, La yaya costurera ha apostat per establir-se als barris i no als centres comercials, oferint un servei de proximitat. Actualment tenim 35 botigues establertes entre Barcelona i Madrid.

La competència

 

Escurçar els baixos d’un pantaló, canviar una cremallera o ajustar la talla d’una faldilla son feines que cada vegada hi ha menys gent que fa, tant sigui perquè no hi ha temps o no es té el coneixement necessaris per fer-ho. Per aquest motiu l’obertura de nous establiments que arreglen peces de roba ha augmentat en els últims temps.

La yaya costurera davant aquesta competència creixent, aposta per la fidelització del client oferint rapidesa y qualitat en el servei.

Amb l’augment del sector, també s’ha començat a notar que hi ha dificultat per trobar personal amb formació y experiència en el món de la costura. De la mateixa manera que hi ha cada vegada menys gent que sàpiga cosir a nivell personal, també minven les modistes i costureres professionals.  


Després de la crisis

 

La crisis també va afectar a l’activitat de les botigues que arreglen roba. Tot i que els arranjaments de roba usada van créixer, el volum total era inferior. Actualment les xifres s’han restablert recuperant els valors anteriors. Tal com diu David Martínez: “S’ha tornat a equilibrar, el 50% dels arranjaments es roba nova y el 50% es roba de temporades passades”.

Si aquest negoci es recupera es també perquè hi ha tendència a la moda sostenible que incita a allargar la vida útil de les peces de roba, arreglant-les y reciclant-les abans de llançar-les y comprar-ne de noves. 

La Yaya

----

La sección "ELS DINERS" del telediario de TV3 ha dedicado tres programas para acercarnos al mercado de las tiendas que arreglan ropa. La yaya costurera ha participado como una de las tiendas referente del sector.


La artesanía de gran consumo.

La yaya costurera se inició en 1995 como tienda de costura rápida, como salida a la empresa familiar de peletería que estaba en crisis. Según nos cuenta David Martínez, responsable de Recursos Humanos de La yaya costurera: "Observamos que había un incremento de la demanda en arreglos tanto de piel como de ropa, entonces decidimos arriesgarnos y abrir lo que hoy en día es La yaya costurera".

A diferencia de otras empresas de arreglo, La yaya costurera ha apostado por establecerse en los barrios y no a los centros comerciales, ofreciendo un servicio de proximidad. Actualmente tiene 35 tiendas establecidas entre Barcelona y Madrid.


La competencia de las tiendas de arreglos de ropa.

Acortar los bajos de un pantalón, cambiar una cremallera o ajustar la talla de una falda son trabajos que cada vez hay menos gente que hace, tanto sea porque no hay tiempo o no se tiene el conocimiento necesario para hacerlo. Por este motivo la apertura de nuevos establecimientos que arreglan prendas ha aumentado en los últimos tiempos.

La yaya costurera ante esta competencia creciente, apuesta por la fidelización del cliente ofreciendo rapidez y calidad en el servicio.

Con el aumento del sector, también se ha empezado a notar que hay dificultad para encontrar personal con formación y experiencia en el mundo de la costura. Del mismo modo que hay cada vez menos gente que sepa coser a nivel personal, también merman las modistas y costureras profesionales.


Después de la crisis

La crisis también afectó a la actividad de las tiendas que arreglan ropa. Aunque los arreglos de ropa usada crecieron, el volumen total era inferior. Actualmente las cifras se han restablecido recuperando los valores anteriores. Como dice David Martínez: "Se ha vuelto a equilibrar, el 50% de los arreglos se ropa nueva y el 50% se ropa de temporadas pasadas".

Si este negocio se recupera es también porque hay tendencia a la moda sostenible que incita a alargar la vida útil de las piezas de ropa, arreglando y reciclando antes de tirar y comprar otras nuevas.

La Yaya


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Blogging tips